Д-р Ваня Евтимова д.м.

0
1355
прочитания

Д-р Евтимова завършва образованието си по медицина във ВМИ, Варна.  Работи по разпределение като участъков лекар в детско отделение на ОБ, гр. Силистра и като участъков лекар в с.Средище. По-късно  е завеждащ лаборатория по ентеровирусни инфекции в РИОКОЗ, Варна. След  конкурс , като асистент  преминава на преподавателска длъжност в катедра по психиатия при ВМИ, Варна. Разкрива лаборатория по психоневроимунология. .През 1987 г.   преминава на длъжност главен асистент в катедра психиатрия при ВМИ, София. Работи в областта на невроимунологията при пациенти с дегенеративни неврологични и психични заболявания. В последните години е специалист на свободна прлактика.

Научна дейност
 • Автор е на научни статии в областта на микробиологията, вирусологията, имунологията и профилактика на здравето.
 • Участвала е в национални и международни научни форуми .
 • Преминала е специализации по вирусология и имунология
 • Притежава специалност по клинична вирусология
 • Защитава  дисертация  по ентеровирусни инфекциии
 • Придобива научно звание доктор по медицина
 • Допълнителна квалификация по хомеопатична медицина с дипломи от ЦОРХ, България и ВМИ, София.
Дейности
 • Изготвя комплексни оздравителни програми съобразно индивидуалните особености на пациента.
 • Прилага медикаментозна терапия, съвети за здравословен хранителен и двигателен режим, препоръки за прием на хранителни добавки от природни източници като подпомагащи лечението средства.
 • Използва хомеопатията като самостоятелен или придружаващ алопатичното лечение метод.
 • Лектор и консултант в областта на хранителни добавки с доказан произход и  придружаващи сертификати за качество

Продуктите на DXN – здраве и красота от Изтока

DXN е производител на продукти от Краля на билките – гъба рейши (Ganoderma lucidum). Основана е през 1993 и през 2013 г. чества своята 20-годишнина. Създателят, д-р Лим, е носител на много международни награди. Водещи принципи в дейността на DXM са:
Един Дракон – целият процес (отглеждане, обработка и маркетинг) се извършва от компанията при стриктен контрол за качество;
Един свят един пазар – с едно членство, дистрибуторите се радват на бонуси от цял свят.
DXN разполага с най-голямата ферма за рейши в Малайзия (70 хектара собствена площ) и първата, която притежава сертификати по международен стандарт ISO 14001:2004 за управление на системи за опазване на околната среда, и ISO 9001:2000 за системи за управление на качеството, издадени от Лойдс Регистър Сертифицираща Организация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here