Магията на Толтеките

0
2152
прочитания

 

Магическите правила на толтеките
Отвърнете на удара с удар

Никита Стейн

1. Правило на мисълта. Мисълта създава света. Реалността е продукт на мисленето. Мислите ви определеят или задават вашето бъдеще и настоящите събития, които преживявате в момента. Както Абсолютът (Божественото Съзнание, Универсалната енергия, Единното Информационно поле) е сътворило чрез своите мисъл-форми – планетата (и останалите обитаеми и необитаеми светове), така и човекът чрез своите мисъл-форми конструира своето обкръжение и външност. Принципът на материализацията е много прост: мисъл-енергия-реализация-реалност. Следователно човек е подобен на Създателя, на градивната вселенска енергия. По същия начин той е подобен и на Разрушителя, или на деструктивната универсална енергия, ако направлява мислите си към егоистични и разрушителни цели. Не напразно тоталитарните режими (независимо за кой период от човешката история става дума) така жестоко са подтискали и подтискат свободата на словото. Диктаторските и всички по-малко твърди управления (имащи достъп до технологията “мозъчен контрол”), използват “джобни” пси-генератори или такива с размерите на тон-колони, пси-генератори, маскирани като аудио или визуална техника, както и други модулиращи психиката психотропни способи. Така властта управлява мислите на своите поданици и диктува (задкулисно и незабелязано) процесите, протичащи в публичното съзнание. По този начин уддържа устойчив своя режим. Ако се допусне свободата на мисълта и възможността за съзнателен избор на обикновените хора, това ще предизвика промени в социалното съзнание, а и оттук – неизбежно ще доведе до промени в системите на управление. Свободната мисъл означава свобода на избора и автономност на избора. Има ли я – тя неизбежно ще се въплъти в “релност”. Нейната “реалност” автоматически ще разклати основите на тоталитарните (а и на всички други нелепи режими) и ще доведе до техния крах.

2. Да се мисли правилно – означава да не се противоречи на Висшия Аз и да се остави той да направлява Материалния. Ако мисълта ви е насочена към реализиране на някаква точно определена визия за бъдещето, а същевременно не сте активен, резулататът ще се деформира. Тъй като светът, в който живеем е (поне във видимата си част) грубо материален – то за да постигнете промяна или резултат в него – трябва да “действате и с действия”. Мисълта ви е необходимата енергия, за да въздействате на фините планове, реалните ви постъпки – ще влияят на материалните.

3. Правило на аналогията (перспективата). Което е горе – това е и долу, което е долу – това е и горе. Можем да разгледаме този принцип в няколко различни аспекта. Всичко, което се случва на Небето (в духовните/енергийните планове), се отразява и на Земята (в материалните светове). И обратно. Или всичко е взаимосвързано. Представете си две огледала, които се оглеждат едно в друго: горе – небе, долу – земя. Обкръжаващият ни свят се формира в резултат на вътрешните ни състояния и настроения. От своя страна – той също влияе върху вътрешните ни състояния. Да се променя света към по-добро е възможно само тук и сега. Само от вас. За да започнете да променяте и да създавате, не чакайте някакво събитие да ви насочи към правилната посока. Не чакайте някой друг. Не бъдете пасивен, очаквайки знак, чудо, послание или помощ отвън. Според толтеките – за да превърнете живота си в райска градина не е необходимо да се побърквате от работа и да унищожите нервната си система. Много по-просто е да промените себе си – започвайки отвътре, от най-дълбоката си същност. Ще забележите, че външната реалност се променя към по-добро, едновременно с вашата собствена промяна.

4. Правило на вибрацията. Целият свят е изграден от вибрации. Всяко вещество има стоята честота на вибриране. Хората могат да бъдат групирани в човешка скала на вибрациите – като се започне от най-грубите и се достигне до най-фините. Съвместими сте с друг човек, ако вашата вибрация е или подобна (или напълно съвместима), или е кратна на определен делител. В този случай говорим за взаимно допълване, обич, партньорство, съвместимост на енергетиката. Ако вибрациите са нехармонични – няма да се разбирате с другия. Ще настъпят енергийни сривове, някой от двама ви ще започне да доминира енергийно (енергиен вампиризъм). Можете да се разболеете, вашият психологически и духовен профил ще се променя. Най-простият пример за съвместимост е професионалната – когато специалисти взаимно се разбират, т.е. мислят на подобни професионални честоти). Възможно е в други области да имат различни възгледи. Професионалната съвместимост не означава непременно и сексуална, духовна, партньорска съвместимост. И обратното. Не е необходимо да бъдете съвместими с всеки и във всичко. Но несъотвествията между вас и друг човек не трябва да се пренебрегват. Ако имате фина вибрация и трябва да работите с “груби” колеги – ще ви се наложи да снижите своята ментална честота, за да общувате с тях. Ще трябва да говорите “на техните честоти”. Обратният вариант обаче е невъзможен: грубата вибрация изведнъж или периодично да се повдига до по-висшите или по-фините, за да общува с тях. Запомнете, че хора с груби вибрации обикновено остават такива до края на живота си. Вибрацията зависи от духовния профил на човека, а както всички знаем, никой не може да избяга от най-дълбоката си същност. Възможни са само “козметични” операции за отстраняване на най-грубите черти, но не и цялостно преобръщане на личността.

5. Правило на полярноста. Всяко явление има своята противоположност. Това правило има много аспекти. Хаосът и редът са двата полюса на едно и също явление. Без да познаем хаоса, няма да познаем и реда. Същото се отнася и до щастието и страданието, болката и покоя, живота и смъртта, любовта и самотата. Принципът на дуалистичния свят, в който сме избрали да живеем, е постоянно превръщане на едното в другото без моменти на статика. Това не е само концепция на толтеките. Позната е в цялата история на човешката мисъл. Според древногръцкия философ Хераклит (ок.544-483 пр.н.е.): “Този космос, един и същ за всичко съществуващо, не е създаден от никого измежду боговете, и от никого измежду хората, а е бил, е и ще бъде вечно жив огън, който закономерно се възпламенява и закономерно угасва”. Световният процес е цикличен – след края на поредния цикъл – всички неща отново стават “огън”. Всичко и всички сме в постоянен процес на движение. В него всяко нещо и свойство преминава в своята противоположност. Или: “В една река не може да се влезе два пъти”.

толтек

6. Правило на ритъма. Вселената е ритъм. Всички ние пулсираме в определен ритъм. Нашите пулсации се усещат от цялата Вселена. Дори и най-малкото движение, и най-незабележимата мисъл пораждат рефлексии в “другия край на Вселената”. Това правило е безценно в практическо отношение. Подобно на вълните, породени от камъка, хвърлен във водата, всички действия пораждат ритъм. Ето защо е изключително важна правилността на поведението. Ако не реагирате на злото, което другият ви е причинил (или постъпите по “християнски”) последицата ще е фатална: поражда се отрицателен ритъм. Периодически ще започнат да ви се случват подобни неприятности, които са всъщност свързани с неотработения или отрицателен ритъм. Те ще продължават до момента, в който не ви съсипят. Класическите неудачници са хора със силен отрицателен ритъм (отрицателна енергетика, която се натрупва от непреодолените обиди, неотработените конфликти, разводи, от чувството за малоценност, вина и т.н.). Затова отрицателният ритъм трябва да се неутрализира в зародиш. Това означава НА ЗЛОТО ДА СЕ ДАВА АДЕКВАТЕН ОТГОВОР ИЛИ ОТПОР според притежаваните от вас възможности. Ако ви унижават – отвърнете на удара с удар. Ако не можете във физически аспект да се оправите – заведете дело или активирайте енергийната си защита, изчистете енергийното си поле. Спортувайте и се движете много, за да снемете напрежението. Каквато и ответна реакция да изберете – на всяка цена трябва да отстраните отрицателния ритъм. Иначе той ще привлича подобни събития и хора, на онези, които са ви наранили. Отново и отново. Ще участвате в един и същ сценарий. Ще имате усещане за сапунен сериал без изгледи за финални надписи…

7. Правило на причината и следствието. Всяка причина има своето следствие. Всяко следствие има своята причина. Първоначално сами пораждаме или залагаме причините, после съвсем естествено – последиците им ни застигат. За да промените нежелателната “причинно-следствена връзка”, трябва да поработите с изходния материал – тоест с причината. Трябва да я поправите. Ако това не е възможно, внимавайте следващия път, когато залагате причините на бъдещето си. Всяка ваша мисъл и действие са причина за бъдещо събитие. Започнете с това.

8. Правило на Жизнената Сила. Тя има мъжка и женска природа. Тяхното взаимодействие поражда живота. Не трябва да се прекалява нито с едната (интуитивната, женската), нито с другата (рационалната, мъжката) енергия. За да оцелеете психически, духовно и физически.

9. Правило на изобилието (достатъчността). Изобилието в едно, поражда недостиг в друго. Не е необходимо да имаме успех във всичко и навсякъде. Съчетание между банкер-бизнесмен и гуру-духовен учител е най-малкото нелепо. Можете да редувате едното с другото: подобрявате материалното си положение, после се концентрирате над духовното и обратно. Най-важното е да поддържате равновесието в живота си.

10. Правило на устойчивостта (равновесието). Всяка система се стреми към равновесие. Всички системи се стремят към стабилност. Недостигът на стабилност предизвиква хаос, а в крайното си състояние – разпадане и деградация. Прекалената стабилност предизвиква застой, който в крайната си фаза се превръща в абсолютна статика. Златната среда е постигнатото равновесие. Осъществената хармония. Хармонията означава, че редът и хаосът са в равновесие. Редът определя устойчивостта, а хаосът не позволява на системата да изпадне в статика.

11. Правило на бумеранга. Всяка постъпка е подобна на бумеранг и след време се връща към своя автор. Принцип не само на толтеките, но и на Ars Magica. “Който сее бури, жъне ветрове”. Дори и най-малкото действие или мисъл отекват във Вселената и предизвикват онова бъдеще, което те са предначертали.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here