Марика Георгиоска

Лекцията която ще изнесе пред аудиторията на Форум-изложение Здраве, Щастие, Красота е  „Холистично здраве чрез метода Сахаджа Йога“

„Здравейте,

Казвам се Марика … Родена съм и израснах в град Прилеп – Македония. Там, завършила своето средно образование, в мен се зароди желание да уча хуманна медицина, което желание ме доведе в Стара Загора.

Дойдох тук с цел да уча хуманна медицина, но съдбата бе подготвила за мен една неочаквана, красива изненада: предостави на моя път познанието за Сахаджа Йога. Това е един уникален метод, чрез който почувствах истинската радост и любов в себе си, метод който ми позволи да осъществя връзката между традиционната и нетрадиционна медицина.

Сахаджа Йога е най-новото измерение на йога като учение и духовна практика; система за духовно усъвършенстване на личността, подпомагаща балансирането и развитието на обществото и семейството; философия на живот, лесноприложима и подходяща за хора от всяка възраст, пол, социално положение, националност или раса.

Това познание, за пръв път е описано в Маркандея Пурана, но с течение на времето е било забравено. Шри Матаджи (основателката на този метод) обяснява, че механизмът на Сахаджа Йога (от санскрит – „саха” + „джа”– родена с [теб], вродена) се основава на свързването на духовната енергия Кундалини, която се намира в латентно състояние във всеки човек, с Всепроникващата eнергия, която ни заобикаля и която изпълва цялата вселена.

Когато тази връзка или Йога /Себереализация/ се осъществи, вътрешната духовна енергия започва да балансира и интегрира физическото тяло, емоциите, желанията, мислите и духа на човека, помагайки му да подобри качеството на своя живот, да се освободи от лошите си навици, да развие заложбите си, да се чувства удовлетворен и радостен и да осъзнае реалната си връзка с Природата и цялото човечество.

На физическо ниво, чрез централната нервна система, фини и прохладни вибрации започват да текат от върха на главата, по пръстите и дланите на ръцете. Придобиваме така нареченото „вибрационно съзнание”. Човек, придобил това съзнание може да го използва за лечение на различни заболявания.

Това прави Сахаджа Йода един наистина уникален метод, отговарящ на всички основни условия в концепта на Холистичната Медицина.Лекцията която ще изнесе пред аудиторията на Форум-изложение Здраве, Щастие, Красота е  „Холистично здраве чрез метода Сахаджа Йога“

„Здравейте,

Казвам се Марика … Родена съм и израснах в град Прилеп – Македония. Там, завършила своето средно образование, в мен се зароди желание да уча хуманна медицина, което желание ме доведе в Стара Загора.

Дойдох тук с цел да уча хуманна медицина, но съдбата бе подготвила за мен една неочаквана, красива изненада: предостави на моя път познанието за Сахаджа Йога. Това е един уникален метод, чрез който почувствах истинската радост и любов в себе си, метод който ми позволи да осъществя връзката между традиционната и нетрадиционна медицина.

Сахаджа Йога е най-новото измерение на йога като учение и духовна практика; система за духовно усъвършенстване на личността, подпомагаща балансирането и развитието на обществото и семейството; философия на живот, лесноприложима и подходяща за хора от всяка възраст, пол, социално положение, националност или раса.

Това познание, за пръв път е описано в Маркандея Пурана, но с течение на времето е било забравено. Шри Матаджи (основателката на този метод) обяснява, че механизмът на Сахаджа Йога (от санскрит – „саха” + „джа”– родена с [теб], вродена) се основава на свързването на духовната енергия Кундалини, която се намира в латентно състояние във всеки човек, с Всепроникващата eнергия, която ни заобикаля и която изпълва цялата вселена.

Когато тази връзка или Йога /Себереализация/ се осъществи, вътрешната духовна енергия започва да балансира и интегрира физическото тяло, емоциите, желанията, мислите и духа на човека, помагайки му да подобри качеството на своя живот, да се освободи от лошите си навици, да развие заложбите си, да се чувства удовлетворен и радостен и да осъзнае реалната си връзка с Природата и цялото човечество.

На физическо ниво, чрез централната нервна система, фини и прохладни вибрации започват да текат от върха на главата, по пръстите и дланите на ръцете. Придобиваме така нареченото „вибрационно съзнание”. Човек, придобил това съзнание може да го използва за лечение на различни заболявания.

Това прави Сахаджа Йода един наистина уникален метод, отговарящ на всички основни условия в концепта на Холистичната Медицина.