Стефан Илчев

0
1163
прочитания

Практикува йога от 2003 г. Основател на ЙК „Лотос“ – Плевен. Завършил йога обучения в НСА и йога института „Кайвалядхама“, Индия. От 2006 г. е в ръководството на БФЙ. Учил се е от: В. Евтимов, А. Павлова, Д. Генова, Ст. Стефанов, Д. Василев, Св. Дев Мурти. Завършил МУ – Плевен. Специалист по вътрешни болести. Работи в университетска болница – Плевен.

Йога и здраве. Лекция – практика

Йога е наука, която ни дава методология за премахване на дефектите и слабостите и за достигане състояние на съвършенство, свобода и свръх-съзнателно благоденствие. Състояние, което е съюз с Абсолюта.

Йога дава възможност последователите й да достигнат съвършен контрол над физическото тяло, ума и сетивата.

yoga-stretch

Йога е търсене на истината. Тя издига към духовни висини. Тази форма на себе-образование се нарича йога. Последователят на йога спазва законът на умереността по всяко време. Той взема средния път. Той не измъчва тялото си, но регулира своето хранене и спане. Той регулира своето приказване и работа.

Йога е вашето уникално наследство. Следвайте този път постепенно и устойчиво. Нищо не може да бъде достигнато за една нощ. Но устойчивата практика ще дари огромна благодат за продължително време. В йога има едно несравнимо единство и лечебна стойност, все още недостигната от съвременната медицинска наука.

Практиката на йога не е в противоположност на никоя религия. Тя не се противопоставя на никоя свещена църква. Тя е чисто духовна и универсална в своите учения. Тя не противоречи на ничия искрена вяра.

Йога не изисква от вас да се отвърнете от живота; тя изисква да одухотворите живота. Стъпка по стъпка йога носи физическо и духовно развитие. А накрая, йога дава възможност на последователя да достигна щастлив съюз с върховното същество. Тя става състояние наречено nirvikalpa samadhi (реализиране на Абсолюта).

Приложете упорито себе-запитване и медитация. Бъдете бдителни. Бъдете старателни. Заменете мислите и желанията за света със свети желания. Заменете несвещените мисли със свещени мисли. Така достигнете победа над съдбата си. Във вас има огромен океан от знание. Разкрийте се. Станете jivanmukta (освободена душа). Спомняйте си, Бог помага на онези, които помагат на себе си.

Думата“ Йога“ е санскритски термин, който идва от коренът“ YUJ“ и означава „съюз, свързване, обединяване“. Йога е начин на живот, който контролира ума и тялото и улеснява съюза между физически, умствени и духовни ползи. Йога е систематизирана от Maharishi Patanjali в първото систематично представяне на Йога , наречено Yoga Sutrа.
Има няколко различни вида Йога : Раджа Йога,Хатха Йога, Карма Йога, Крия йога, Бхакти Йога, Тантра Йога, Кундалини Йога, Мантра Йога, Джнана Йога, Нада Йога, Янтра Йога.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here