Милка Кьосева

0
1587
прочитания

Милка Кьосева е лектор на форуми, свързани с личностното развитие, балансираният и здравословен начин на живот по теми, засягащи принципите на успеха, богатството и изобилието, силата и красотата на божествената женственост. Икономист по образование, финансов консултант, консултант в областта на техниките за успешни продажби и разгръщане на творческия потенциал, с дългогодишен опит в сферата на финансите и управлението. Автор е на поетичната книгата „Синя пеперуда” http://sinyapeperuda.com/. В областта на личностното развитие, метафизиката и езотериката работи съвместно с Валери Добрев като организатор и лектор на Симинарите-Изложба „МечтаНие за Новата Земя”.

Milka_snimka

http://sinyapeperuda.com

Как да създадем желаната реалност

Живеем във вълнуващо време, в което очертанията на света какъвто го познавахме до сега, започват да преливат в светлината на едно ново съзнание, пробуждащо сърцата на все повече хора на земята. Принципът на еволюция е заложен и се проявява както в микрокосмоса/физическите ни тела/, така и в макрокосмоса. Осъзнавайки отговорността си на творци, създадени по образ и подобие на съзнанието, проявило ни във физическа форма, ние започваме все повече и повече да се обръщаме навътре към себе си, впускайки се в неповторимото приключение на едно пътешествие до извора на нашия неограничен потенциал и мисията ни да внесем новост в тъканта на битието, чрез уникалния си талант, която да ни изведе на ново еволюционно стъпало.

За да бъдем творци в процес на пълно разгръщане е необходимо да си дарим свободата да запълваме „пространството“ между опорните точки, маркиращи принципите на битието в нашата Вселена със съзидателност, в която е отразена уникалната ни същност. Колкото повече се освобождаваме от его идентификациите с конкретни физически форми/професия, социален статус, вещи/, определени обществени групи, религиозни течения, корпоративни структури, национална и етническа принадлежност, толкова повече енергия се освобождава, за да вплетем в платното на битието своята собствена уникалност… Това, което идва отвън към нас като оценки за нашата същност е мнение на друг човек или група от хора, пречупено през хиляди шаблони, разработени на принципа на копиране, които са построили нашия свят такъв какъвто е в момента и са ни накарали да повярваме, че всичко което може да съществува вече е проявено и то в „правилната“ форма, лишавайки ни от правото да чуем зовът на нашата душа, която се подготвя на тази площадка да сътвори своя собствена Вселена. Когато внесем новост в тъканта на битието, нашият създател еволюира и ни праща мощен тласък, чрез който ние самите да направим квантов скок.

 

Уравнението на живота ни

Беседа и представяне на книгата „Уравнението на живота ни“ – първо издание, септември 2014 г.

Автор: Милка Кьосева

Дъхът на Бог живее в сърцата ни

и смело вее платната на еволюцията,

вдъхновявайки ни да създадем съвършената

версия на себе си.

Ако знаехме, че атомите, танцуващи в телата ни, са родени в сърцето на звезда, щяхме да засияем с пълния си блясък на божествени творения, венец на мечтата на Бога за изразяване на красотата и хармонията на проявения микрокосмос, който сме. Щяхме да имаме силата и волята да претворим най-приказния сън за себе в реалност и да изсвирим висшата октава на своето бъдене в материя и форма.

Ако знаехме, че всеки обект и обстоятелство в живота ни е среща на идеята с материята и от това взаимодействие се раждат физическите форми, щяхме да се потрудим да усвоим механиката на сътворението, за да се превърнем в майстори на проявлението,  рисуващи съвършената картина на своята реалност, пишейки красив разказ за еволюцията си.

Ако знаехме, че абсолютната ни реализазия е свързана с решаването на едно единствено „уравнение“, щяхме да намерим начин да определим параметрите му и да открием стойностите на неизвестните, които да отговорят на въпросите: „Кой съм аз? Защо съм тук?“ и „Как звучи най-висшата октава на собственото ми проявление?“

Удивявам се от красотата на творението, прекланям се пред мъдростта на Бога, извираща от всяка проявена форма, радвам се на успехите на другите и осъзнавам, че всички сме уникални и непов-торими. Знам, че останалите са огледало за светлината и сянката в мен, както и че те се оглеждат в душата ми по същия начин.

Милка Кьосева е родена през 1976 г. Живее в Пловдив. Завър-шила е Национална търговска гимназия в Пловдив и Икономически Университет – Варна. Има десетгодишен професионален опит в об-ластта на финансите и управлението. Лектор на форуми и семинари за личностно развитие и здравословен начин на живот. Автор е на пое-тичната книга „Синя Пеперуда“, както и на статии и есета, свързани с принципите на успеха, богатството и изобилието.

 

 

Енергията на взаимоотношенията – осъзнато изпълнение на договорите за еволюция

Когато по време на своя живот ние взаимодействаме с хората, са възможни различни варианта на енергиен обмен. Те съществуват при всяко съприкосновение с някой друг, но най-силно се проявяват с тези, които допускаме в близкото си обкръжение. Единият вариант е да изживяваме красиви и хармонични взаимоотношения, белязани от любов и сътрудничество, които носят радост и удовлетворение, а другият е да имаме конфликти във връзките си с хората и това да ни води до страдание. При взаимодействието с околните ние или усилваме своята енергия и се зареждаме, което ни помага чрез общата енергия на любовта да направим квантов скок на ново еволюционно стъпало в радостта и екстаза от живота или губим безвъзвратно своите жизнени сили, черпейки от безценния резервоар, който ни е отреден преди инкарнацията.

Дуалното възприятие на живота е създало бариери във взаимоотношенията между хората, които ние поставяме между себе си и другите с цел защита. Изхождайки обаче от идеята на твореца и съзидателната сила на любовта, чрез която той действа в нашия свят бариерите и защитните механизми просто забавят процеса на нашата еволюция и трупането на  практически опит. Всъщност един от механизмите, по които ние осъществяваме творчество е комбинацията от енергийното взаимодействие между нас и другите.

Когато нашата честота вибрира в определен диапазон тя се свързва с хора, които са близки до нея. От създадения резонанс се получава ново звучене на общата енергия, това е тонът на разгърналото се взаимоотношение, инструмент създаден от Бог за да подкрепя еволюцията ни. Границите и бариерите, които поставяме между себе си и другите от страх да не изгубим своята цялостност, забавят развитието ни. Нашата цялостност непрекъснато се обновява и еволюира и един от начините за това е взаимопроникването между различни участници в битието, различни същности. Това важи не само за взаимоотношенията между хората, но и за взаимодействието ни с кристалите, скалите, растенията, животните, гъбите, вирусите. Всяко взаимодействие е свързано с концепцията на създателя за взаимно развитие, обогатяване на двете страни, трансформиране на общата енергия в нов вид творческа и в зависимост от нивото на осъзнаване на взаимодействието то е градивно или разрушително.

Това как ще употребим енергията си в разгръщането на взаимоотношенията си със другите е свързано с широтата на нашето съзнание. Колкото по еволюирала е душата, толкова повече ще се стреми да не вреди на останалите, а от своя страна това ще ни избави от многократното въртене в кармичното колело, веднъж от позицията на жертва и следващия път от позицията на насилник. При един по-широк поглед върху взаимоотношенията ни с другите ще разберем, че няма неуспешна връзка. Често, когато определени хора напускат живота ни по драматичен начин, чрез конфликт, означава, че ние не сме успели да видим дарът, който те са ни поднесли, отключвайки следващата врата на нашата еволюция, в която вече сме готови да се потопим в щастливите взаимоотношения на една удовлетворяваща връзка.

Всички взаимоотношения, в които влизаме са предварително планирани на ниво душа. Това означава, че още преди да се въплътим във физическо тяло ние сме сключили споразумения с определени души да ни помогнат да вървим по пътя на своята еволюция, да се върнем на пътя , ако се отклоним твърде много от него и подканвайки ни да решим своята основна житейска задача, отключвайки ни следващата врата на еволюционните ни преживявания, да ни помогнат да бъдем възприемчиви и към други гледни точки освен нашата и да познаем истинската сила на взаимния обмен, породен от съзидателната сила на любовта. Тези споразумения между душите преди да се въплътят в тела са мощен енергиен инструмент на взаимодействие по между ни, чрез който ние си даряваме благодат или приемаме отработването и плащането на определено кармично задължение, към някого или някой ни възвръща нещо, което ни е отнел в предишно прераждане. Те се изразяват под формата на енергийни договори, които се активират при срещата и създават енергии на привличане или отблъскване, за да бъдат отработени, трансформирани, като двете страни на контракта усвоят енергия с нова честота, необходима за израстването им и следващите етапи от житейския им път.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here